Fandom

Guild Wars

Kurzik

435stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Udostępnij

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Gdy Jadeitowy Wiatr przekroczył granicę lasu, zamienił wszystko w twardy kamień. Ptaki rozpryskiwały się na drobne kawałki, uderzając o twarde podłoże. Jelenie odbijały się od podłoża jako istoty z krwi i kości, lecz lądowały już jako piękne rzeźby. Dziś, dwa wieki po tych wydarzeniach, życie powoli wraca w te rejony. Kurzickowie jako pierwsi powrócili do lasu i od razu przystąpili do adaptowania otoczenia do swoich potrzeb.

Dla religijnych Kurzicków wszystko jest znakiem; zapowiedzią tego co przyjdzie. Znajdują głębsze znaczenie we wszystkim co widzą. Ta kraina-kościół jest rządzona przez Radę Szlachty, która podejmuje decyzje i ustanawia prawa, jednak dopiero po zasięgnięciu opinii u duchowych przywódców, zwanych Redemptorystami. Kurzickowie są podzieleni na Domy, które swoje początki mają w najodleglejszej historii Canthy.

Dzisiaj mamy pięć głównych Domów, z których 2 są najpotężniejsze i najbardziej wpływowe. Podobnie jak u Luxonów, często dochodzi pomiędzy nimi do konfliktów, jednak szybko potrafią skierować swoją nienawiść przeciwko odwiecznemu i wspólnemu wrogowi z Jadeitowego Morza. Od śmierci Shiro i skamienienia lasu udało się im wybudować domy i katedry, wkomponowywując je w ogromne drzewa tworzące las Echovald. Kultura Kurzicków opiera się na ceremoniach , rytuałach i tradycji, co ma odwzorowanie w ich sztuce i architekturze. Więcej na stronie [[1]]

Więcej w Fandom

Losowa wiki